ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εταιρεία δραστηριοποιείται, προς το παρόν, με την εμπορία αδρανών υλικών και εκμετάλλευση μηχανημάτων έργων. Έχει ιδρυθεί το 2007 και στους καταστατικούς της σκοπούς προβλέπεται η επέκτασή της σε μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων που άπτονται του όλου κυκλώματος διάθεσης των οικοδομικών υλικών. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η αγορά εδαφικής έκτασης σε περιοχή της Αχαΐας και έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες διαμόρφωσής της για την εγκατάσταση της σχεδιαζόμενης μονάδας βιομηχανικής παραγωγής.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 998434658
Δ.Ο.Υ.: Β’ Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-278.961
ΦΑΞ: 2610-278.961
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρήγα Φεραίου 149 - Πάτρα
Τ.Κ.: 26221
MAIL: thanopoulosae@gmail.com
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 35635316000